Archiv článků

07.02.2018 15:00

6.kolo PRV

Podávání žádostí prostřednictví Portálu Farmáře bude probíhat od 3.4. do 23.4.2018

—————

19.01.2018 13:40

Zasílání aktuálních informací

Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.

—————

28.11.2017 09:52

Projekt svazu PRO-BIO - "BIOMLÉKO"

Svaz PRO-BIO získal zakázku od MZe na osvětu v komoditě BIOMÉKO. Projekt bude realizován v letech 2017 - 2019. Informace o jeho aktivitách naleznete na https://eagri.cz/public/web/biomleko/

—————

20.09.2017 11:01

Vedení EVIDENCE HNOJENÍ - upozornění

I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC.

—————

12.07.2017 14:33

Kupujte lokálně ! MY máme rádi Karlovarsko !

Logo označení.....

—————

11.05.2017 14:15

Kurz pro "Mladé zemědělce"

SZeŠ Dalovice připravuje na podzimní a zimní měsíce 13. kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Zájemci se mouhou už během roku přihlašovat u správce RC Severozápad.

—————

16.02.2017 13:15

Zelená nafta

Vyšla s novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k vracení spotřební daně nejen zemědělcům v rostlinné výrobě, ale i živočišné výrobě, provozující rybníkářství nebo osobám provádějícím hospodaření v lese....

—————

19.09.2012 11:25

Aktualizace Nitrátové směrnice

Vše o Nitrátové směrnici a Zranitelných oblastech dusíkem najdete na www.nitrat.cz.

—————