Kalendář akcí

16.05.2019 13:23

XII.Pivní schůzka RC Severozápad

Členové RC se sejdou dne 8.6- 9.6.2019 ve Vidžíně. Programem schůzky bude "Seminář" k vývoji Společné zemědělské politiky EU a podmínky dotačního titulu Dobré životní podmínky masných plemen skotu.Členové RC budou mít možnost během společenského večera prodiskutovat závažná témata podnikání v zemědělském prostředí a vyměnit si zkušenosti z minulého roku.

—————

10.05.2019 10:27

Dobrotota Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje schválila realizaci soutěže DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE v roce 2019.Soutěž Dobrota Karlovarského kraje propaguje kvalitní produkci místních výrobců a farem. Výrobky jsou vybírýny hodnotitelskou komisí složenou z odborníků a ze zástupců profesních organizací. Po vyhlášení výslednků následuje řada ochutnávek, které mají za cíl seznámit s kvalitními potravinami spotřebitelskou veřejnost.Zasedání Hodnotitelské komise proběne v červnu 2019.Slavnostní vyhlášení výslednků...

—————